Terminarz roku szkolnego 2023/2024

Inauguracja roku szkolnego 4.09.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 – 31.12.2023 r. i 01.01.2024 r.
(nie ma zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, świetlica jest nieczynna)
Koniec I półrocza 12.01.2024 r.
Ferie zimowe 12.02. – 23.02.2024 r.
(dla dzieci przedszkolnych odbywają się zajęcia – należy zadeklarować udział*)
Rekolekcje wielkopostne 20.03. – 22.03.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.
(nie ma zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, świetlica jest nieczynna)
(28.03., 29.03. i 02.04. dla dzieci przedszkolnych odbywają się zajęcia – należy zadeklarować udział*)
Egzamin ósmoklasisty 14.05.2024 r. – język polski
15.05.2024 r. – matematyka
16.05.2024 r. – język obcy
(dla dzieci przedszkolnych odbywają się zajęcia, dla klas I-VII nie ma zajęć dydaktycznych, innych zajęć, świetlica jest nieczynna)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024 r.
(nie ma zajęć dydaktycznych, innych zajęć, świetlica jest nieczynna)
Wakacje 23.06. – 31.08.2024 r.
(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych
(nie ma lekcji, innych zajęć, świetlica jest nieczynna)

01.11.2023 r. – Wszystkich Świętych

11.11.2023 r. – Święto Odzyskania Niepodległości

06.01.2024 r. – Święto Trzech Króli

01.05.2024 r. – Święto Pracy

03.05.2024 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

30.05.2024 r. – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 31.10. 2023 r. – odbywają się dodatkowe zajęcia rekreacyjne, wychowawczo-opiekuńcze dla chętnych, czynna jest świetlica.(nie ma lekcji)
Dla dzieci przedszkolnych odbywają się zajęcia- należy zadeklarować udział*)
02.05. 2024 r. – odbywają się dodatkowe zajęcia rekreacyjne, wychowawczo-opiekuńcze dla chętnych, czynna jest świetlica.(nie ma lekcji)
Dla dzieci przedszkolnych odbywają się zajęcia- należy zadeklarować udział*)

14.05.2024 r. – Egzamin 8-klasisty – język polski
15.05.2024 r. – Egzamin 8-klasisty – matematyka
16.05.2024 r. – Egzamin 8-klasisty – język obcy
(egzamin 8 – klasisty, dla klas I-VII nie ma zajęć dydaktycznych, innych zajęć, świetlica jest nieczynna)

31.05.2024 r. – odbywają się dodatkowe zajęcia rekreacyjne, wychowawczo-opiekuńcze dla chętnych, czynna jest świetlica.(nie ma lekcji)
Dla dzieci przedszkolnych odbywają się zajęcia- należy zadeklarować udział*)

18.06. i 19.06.2024 r. Wycieczki szkolne- odbywają się dodatkowe zajęcia rekreacyjne, wychowawczo-opiekuńcze dla chętnych, czynna jest świetlica.(nie ma lekcji)
Dla dzieci przedszkolnych odbywają się zajęcia- należy zadeklarować udział*)

*Rodzice proszeni są o wyrażenie woli obecności dzieci na zajęciach w związku z przygotowaniem posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Skip to content