Świetlica

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

KOORDYNATOR ŚWIETLICY
 mgr Iwona Sidorko
iwona.sidorko@sp6torun.edu.pl
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Aleksandra Gerynowicz
aleksandra.gerynowicz@sp6torun.edu.pl
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Agnieszka Lipkowska
agnieszka.lipkowska@sp6torun.edu.pl
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Joanna Bielicka
joanna.bielicka@sp6torun.edu.pl

Świetlica czynna jest codziennie od godziny 6:30 do 16:30.

Bezpośredni telefon do świetlicy: 530-741-214

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Realizowane są następujące cele i zadania:

  • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów
  • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
  • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów
  • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
  • pomoc w odrabianiu prac domowych
  • rozwijanie umiejętności pracy indywidualne oraz współdziałania w grupie

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Skip to content