Świetlica

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

KOORDYNATOR ŚWIETLICY
mgr Iwona Sidorko
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Alina Ślebioda
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Małgorzata Banach
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Joanna Tomczak

Świetlica czynna jest codziennie od godziny 6:45 do 16:15.

Bezpośredni telefon do świetlicy: 530-741-214

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Realizowane są następujące cele i zadania:

  • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów
  • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
  • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów
  • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
  • pomoc w odrabianiu prac domowych
  • rozwijanie umiejętności pracy indywidualne oraz współdziałania w grupie

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Skip to content