Świetlica

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

KOORDYNATOR ŚWIETLICY
Iwona Sulecka
i.sulecka.sp6torun@wp.pl
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Iwona Sidorko
i.sidorko1.sp6torun@wp.pl
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Joanna Tomczak
j.tomczak.sp6torun@wp.pl
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Joanna Bielicka
j.bielicka.sp6torun@wp.pl

Świetlica czynna jest codziennie od godziny 6:30 do 16:30.

Bezpośredni telefon do świetlicy: 530-741-214

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Realizowane są następujące cele i zadania:

  • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów
  • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
  • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów
  • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
  • pomoc w odrabianiu prac domowych
  • rozwijanie umiejętności pracy indywidualne oraz współdziałania w grupie

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Skip to content