Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, nie wyklucza się sytuacji, gdzie zebrania odbywać się będą on-line, a konsultacje indywidualnie z każdym rodzicem (telefon, e-dziennik, Teams). O formie organizacji spotkań poinformuje Państwa wychowawca klasy.

I półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII

Zebrania

godz. 16:00

6 września 2023 r.

Zebrania

godz. 16:00

6 września 2023 r.

Zebrania

godz. 17:00

7 września 2023 r.

Konsultacje 
godz. 15:0018:00

 

25 października 2023 r.

Konsultacje 
godz. 16:00  – 18:00

 

25 października 2023 r.

 

Konsultacje 
godz. 16:00  – 18:00

25 października 2023 r.

 

Zebrania

godz. 15.00

13 grudnia 2023 r.

Zebrania

godz. 16.00

13 grudnia 2023 r.

Zebrania

godz. 17.00

13 grudnia 2023 r.

II półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII
Konsultacje poprzedzone krótkim zebraniem
15:00 – 18:00
17 stycznia 2024 r.
Konsultacje poprzedzone krótkim zebraniem
15:00 – 18:00
17 stycznia 2024 r.
Konsultacje poprzedzone krótkim zebraniem
15:00 – 18:00
17 stycznia 2024 r.
Konsultacje
15:00 – 17:00
26 marca 2024 r.
Konsultacje
16:00 – 18:00
26 marca 2024 r.
Konsultacje
16:00 – 19:00
26 marca 2024 r.

Konsultacje

15:00 – 17:00

24 kwietnia 2024 r.

Informacja o gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole

 

Zebranie dla klas VIII

 godz. 17:00

24 kwietnia 2024 r.

Procedury egzaminu 8 – klasisty

Zebrania

godz. 15:00

22 maja 2024 r.

Zebrania

godz. 16:00

22 maja 2024 r.

Zebrania

godz. 17:00

22 maja 2024 r.

Skip to content