Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, w związku z panującą pandemią, nie wyklucza się sytuacji, gdzie zebrania odbywać się będą on-line, a konsultacje indywidualnie z każdym rodzicem (telefon, e-dziennik, Teams). O formie organizacji spotkań poinformuje Państwa wychowawca klasy.

I półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII

Zebrania

godz. 15:00

10 września 2021 r.

Zebrania

godz. 16:00

10 września 2021 r.

Zebrania

godz. 17:00

10 września 2021 r.

Konsultacje on-line poprzedzone krótkim zebraniem
17:00

 

26 października 2021 r.

Konsultacje on-line poprzedzone krótkim zebraniem
17:00

 

26 października 2021 r.

 

Konsultacje on-line poprzedzone krótkim zebraniem
17:00

26 października 2021 r.

 

Zebrania

godz. 15.00

14 grudnia 2021 r.

Zebrania

godz. 16.00

14 grudnia 2021 r.

Zebrania

godz. 17.00

14 grudnia 2021 r.

II półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII

Zebrania

15:00

15 lutego 2022 r.

Zebrania

16:00

15 lutego 2022 r.

Zebrania

17:00

15 lutego 2022 r.

Konsultacje
16:00 – 18:00

15 marca 2022 r.

Konsultacje
16:00 – 18:00

15 marca 2022 r.

Konsultacje
16:00 – 18:00

15 marca 2022 r.

Konsultacje

15:00 – 17:00

28 kwietnia 2022 r.

Informacja o gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole

   
 

Zebrania

16:00 

17 maja 2022 r.

Informacja o ocenach przewidywanych

Zebrania

16.00-hol  na parterze-spotkanie dyrektora z rodzicami dotyczące egzaminu 8-klasisty

17:00

17 maja 2022 r.

Informacja o ocenach przewidywanych

Skip to content