Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo, nie wyklucza się sytuacji, gdzie zebrania odbywać się będą on-line, a konsultacje indywidualnie z każdym rodzicem (telefon, e-dziennik, Teams). O formie organizacji spotkań poinformuje Państwa wychowawca klasy.

I półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII

Zebrania

godz. 16:00

5 września 2022 r.

Zebrania

godz. 16:00

8 września 2022 r.

Zebrania

godz. 17:00

8 września 2022 r.

Konsultacje poprzedzone krótkim zebraniem
godz. 17:00

 

27 października 2022 r.

Konsultacje poprzedzone krótkim zebraniem
godz. 16:00

 

27 października 2022 r.

 

Konsultacje poprzedzone krótkim zebraniem

godz. 17:00

27 października 2022 r.

 

Zebrania

godz. 17.00

15 grudnia 2022 r.

Zebrania

godz. 16.00

15 grudnia 2022 r.

Zebrania

godz. 17.00

15 grudnia 2022 r.

II półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII

Zebrania

godz. 17:00

19 stycznia 2023 r.

Zebrania

godz. 16:00

19 stycznia 2023 r.

Zebrania

godz. 17:00

19 stycznia 2023 r.

Konsultacje
16:00 – 18:00

23 marca 2023 r.

Konsultacje
16:00 – 18:00

23 marca 2023 r.

Konsultacje
16:00 – 18:00

23 marca 2023 r.

Konsultacje

15:00 – 17:00

27 kwietnia 2023 r.

Informacja o gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole

   
 

Zebrania

16:00 

18 maja 2023 r.

Informacja o ocenach przewidywanych

Zebrania

16.00-hol  na parterze-spotkanie dyrektora z rodzicami dotyczące egzaminu 8-klasisty

17:00

18 maja 2023 r.

Informacja o ocenach przewidywanych

Zebrania

godz. 17:00

15 czerwca 2023 r.

Zebrania

godz. 16:00

15 czerwca 2023 r.

Zebrania

godz. 17:00

15 czerwca 2023 r.

Skip to content