Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, w związku z panującą pandemią, nie wyklucza się sytuacji, gdzie zebrania odbywać się będą on-line, a konsultacje indywidualnie z każdym rodzicem (telefon, e-dziennik, Teams). O formie organizacji spotkań poinformuje Państwa wychowawca klasy.

I półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII

Zebrania

wrzesień 2020

Zebrania

wrzesień 2020

Zebrania

wrzesień 2020

Konsultacje

 

15:00 – 17:00

28 października 2020r.

Konsultacje

 

16:00 – 18:00

28 października 2020r.

Konsultacje

 

16:00 – 18:00

28 października 2020r.

Zebrania

godz. 15.00

16 grudnia 2020r.

Zebrania

godz. 16.00

16 grudnia 2020r.

Zebrania

godz. 17.00

16 grudnia 2020r.

Konsultacje

15:00 – 18:00

20 stycznia 2020

 

Konsultacje

15:00 – 18:00

20 stycznia 2020

 

Konsultacje

15:00 – 18:00

20 stycznia 2020

 

Zebrania

godz. 15.00

3 lutego 2021r.

Zebrania

godz. 16.00

3 lutego 2021r.

Zebrania

godz. 17.00

3 lutego 2021r.

II półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII
Konsultacje
15:00 – 17:00

24 marca 2021r.

Konsultacje
16:00 – 18:00

24 marca 2021r.

Konsultacje
16:00 – 18:00

24 marca 2021r.

Konsultacje15:00 – 17:00

28 kwietnia 2021r.

Informacja o gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole

   
 

Zebrania

16:00 – 18:00

19 maja 2021 r.

Informacja o ocenach przewidywanych

Zebrania

16.00-hol  na parterze-spotkanie dyrektora z rodzicami dotyczące egzaminu 8-klasisty

16:00 – 18:00

19 maja 2021r.

Informacja o ocenach przewidywanych

Skip to content