Dokumenty i ważne informacje

Dokumenty

Statut

Duplikat świadectwa

Zwolnienie z WF

Wniosek o przyjęcie 6-latka do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Rezygnacja z zajęć – WDŻ

Regulamin boiska

Rezygnacja z zajęć – religia, etyka

Obcokrajowcy – nauczanie języka polskiego

Regulamin placu zabaw

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem

Uchwała RMT 950/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

Uchodźcy – wniosek o nauczanie języka polskiego 

Regulamin szkolnego wolontariatu

Ważne informacje

Film – „Jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika UONET+”

Film – „Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+”

Film – Toruńskie szkoły zawodowe

List do rodziców – Przeciw dopalaczom

List do rodziców – choroby zakaźne

Opieka stomatologiczna

Punkty konsultacyjne PPP w Toruniu

Energetyki, PSSE Toruń

Skip to content