Rada Rodziców

RACHUNEK BIEŻĄCY, NA KTÓRY RODZICE MOGĄ DOKONYWAĆ WPŁAT:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Łąkowa 13
konto w Banku Spółdzielczym w Brodnicy

 

nr konta: 84 9484 1176 2800 0812 5547 0001

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW p. Jacek Wełniak
SKARBNIK p. Katarzyna Gac
SEKRETARZ p. Monika Stępień
KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW p. Agnieszka Różycka
p. Paulina Ryfka
KSIĘGOWA RADY RODZICÓW  

Regulamin Rady Rodziców

Składki na RR

Aneks nr 1 do Regulaminu

Tryb wyborów Rady Rodziców

Wniosek o dofinansowanie

Finanse RR 2019-2020

Skip to content