Rada Rodziców

RACHUNEK BIEŻĄCY, NA KTÓRY RODZICE MOGĄ DOKONYWAĆ WPŁAT:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Łąkowa 13
konto w Banku Spółdzielczym w Brodnicy

 

nr konta: 84 9484 1176 2800 0812 5547 0001

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW p. Jacek Wełniak
SKARBNIK p. Liliana Piątkowska
SEKRETARZ p. Aleksandra Waszak-Wyrwał
KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW p. Dorota Kulasińska
p. Paulina Ryfka
KSIĘGOWA RADY RODZICÓW  

Regulamin Rady Rodziców

Składki na RR

Aneks nr 1 do Regulaminu

Tryb wyborów Rady Rodziców

Wniosek o dofinansowanie

Finanse RR 2019-2020

Skip to content