Kalendarz uroczystości

UROCZYSTOŚĆ FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN
Międzynarodowy Dzień Kropki Przedsięwzięcie edukacyjne A. Słomska 09.2020
Europejski Dzień Języków Obcych Akcja edukacyjna A. Słomska
A. Gerynowicz
09.2020
Dzień jesieni – „Żegnamy lato – witamy jesień”
Przedsięwzięcie edukacyjne M. Rutkowska
K. Dębska
09.2020
Październik Miesiącem Wolnym od Uzależnień Rajd B. Szczepankiewicz
M. Kusińska
10.2020
Święto Drzewa Happening ekologiczny – wszystkie klasy B. Lewandowska
M. Łukaszewska
10.2020
Ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na przedszkolaka:
„Kto ty jesteś?”
Akademia J. Cackowska
B. Zdziech
Wychowawcy przedszkola
10.2020
Obchody Święta Niepodległości „Nasza Niepodległa” Akademia A. Szubska 11.2020
Patriotyczne śpiewanie „Płynie Wisła, płynie” Przegląd piosenek patriotycznych. Quiz
Klasy I-III i oddziały przedszkolne
J. Cackowska
M. Banach
Wychowawcy klas I-III
i przedszkola
10.2020
Święto Jabłka Przedsięwzięcie edukacyjne
klasy I-III i oddziały przedszkolne
Wychowawcy świetlicy 11.2020
Święto Pluszowego Misia Przedsięwzięcie edukacyjne
klasy I-III i oddziały przedszkolne
Nauczyciel bibliotekarz Wychowawcy klas I-III i oddziałów przedszkolnych 26.11.2020
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Akcje charytatywne, kiermasze, zbiórki, licytacje M. Kałdowska, M. Sztuczka, Koło wolontariatu 12.2020
Mikołajki Przedsięwzięcie edukacyjne Wychowawcy przedszkola 06.12.2020
Pieczenie pierników
Przedsięwzięcie edukacyjne
oddziały przedszkolne
Wychowawcy przedszkola
K. Kordowska
12.2020
Rodzinne kolędowanie „Pokój ludziom… Szkolna uroczystość B. Szczepankiewicz
A. Bubienko
A. Jeżewska
M. Kusińska
12.2020
Jasełka Przedsięwzięcie edukacyjne
oddziały przedszkolne
Wychowawcy przedszkola 12.2020/01.2021
„Bezpieczny Internet” Kampania szkolna A. Bubienko
M. Kusińska
01.2021
„Uczeń świeci przykładem” Akcja edukacyjna M. Kusińska
B. Szczepankiewicz
A. Jeżewska
10-14.02.2021
Pierwszy dzień wiosny Happening Wychowawcy przedszkola 03.2021
Dzień Ziemi Akcja edukacyjna Wychowawcy przedszkola 23.04.2021
Vivat Konstytucja” Obchody Konstytucji 3 Maja Akademia J. Bacińska
I. Dąbrowska
30.04.2021
Karta rowerowa Egzamin testowy   05.2021/06.2021
Co najmłodsi wiedzą o bezpieczeństwie Akcja edukacyjna M. Kusińska
B. Szczepankiewicz
A. Jeżewska
06.2021
Dzień Sportu Turnieje, zawody, gry zespołowe E. Wiwatowska
R. Wiwatowski
J. Żakowiecki
A. Grzegorczyk
06.2021
Zakończenie roku szkolnego Akademia Wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych 25.06.2021
Skip to content