Nauczyciele

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Elżbieta Chełczyńska e.chelczynska.sp6torun@wp.pl
mgr Alina Ślebioda a.slebioda.sp6torun@wp.pl
mgr Małgorzata Banach m.banach.sp6torun@wp.pl
mgr Beata Zdziech b.zdziech.sp6torun@wp.pl
mgr Joanna Cackowska j.cackowska.sp6torun@wp.pl
mgr Jolanta Król j.krol.sp6torun@wp.pl
mgr Emilia Szewczul e.szewczul.sp6torun@wp.pl
mgr Joanna Grajewska j.salamon.grajewska.sp6torun@wp.pl
mgr Martyna Rutkowska m.rutkowska.sptorun@wp.pl
mgr Elżbieta Orzechowska e.orzechowska.sp6torun@wp.pl
mgr Monika Gałkowska m.galkowska.sp6torun@wp.pl
mgr Katarzyna Dębska k.debska.sp6torun@wp.pl
mgr Anita Morawska a.morawska.sp6torun@wp.pl
mgr Karolina Panowik k.panowik.sp6torun@wp.pl

KLASY IV – VIII

Przedmioty humanistyczne

mgr Anna Karaś
historia, dyrektor szkoły
a.karas.sp6torun@wp.pl
mgr Izabela Dąbrowska
język polski
i.dabrowska.sp6torun@wp.pl
mgr Arleta Goryszewska
język polski
a.goryszewska.sp6torun@wp.pl
mgr Małgorzata Łukaszewska
język polski
m.lukaszewska.sp6torun@wp.pl
mgr Anna Szubska
język polski
a.szubska.sp6torun@wp.pl
mgr Jolanta Januszewska
język angielski
j.januszewska.sp6torun@wp.pl
mgr Agnieszka Słomska
język angielski
a.slomska.sp6torun@wp.pl
mgr Agnieszka Kukiełczyńska
język angielski
a.kukielczynska.sp6torun@wp.pl
mgr Aleksandra Gerynowicz
język niemiecki
a.gerynowicz.sp6torun@wp.pl
mgr Justyna Bacińska
historia, etyka, doradztwo zawodowe
j.bacinska.sp6torun@wp.pl

Przedmioty ścisłe i przyrodnicze

mgr Marzena Stolińska
matematyka, wicedyrektor szkoły
m.stolinska.sp6torun@wp.pl
mgr Anna Tomaszewska
matematyka
a.tomaszewska.sp6torun@wp.pl
mgr Arleta Sławińska
matematyka, fizyka
a.slawinska.sp6torun@wp.pl
mgr Joanna Bielicka
technika, informatyka
j.bielicka.sp6torun@wp.pl
mgr Aneta Płachcińska-Bubienko
informatyka
a.plachcinska.bubienko.sp6torun@wp.pl
mgr Barbara Lewandowska
przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
b.lewandowska.sp6torun@wp.pl
mgr Małgorzata Nienartowicz
chemia, geografia
m.nienartowicz.sp6torun@wp.pl

mgr Agnieszka Lipkowska
geografia

a.lipkowska.sp6torun@wp.pl
mgr Mariusz Ślebioda
matematyka
m.slebioda.sp6torun@wp.pl
mgr Marek Filarski
edukacja dla bezpieczeństwa
m.filarski.sp6torun@wp.pl

Przedmioty artystyczne

mgr Elżbieta Nowak-Wrzecionkowska
plastyka, historia
e.nowak.wrzecionkowska.sp6torun@wp.pl
mgr Joanna Tomczak
muzyka
j.tomczak.sp6torun@wp.pl

Wychowanie fizyczne

mgr Ewa Iwańska-Wiwatowska e.wiwatowska.sp6torun@wp.pl
mgr Roman Wiwatowski r.wiwatowski.sp6torun@wp.pl
dr Jacek Żakowiecki j.zakowiecki.sp6torun@wp.pl
mgr Arkadiusz Grzegorczyk a.grzegorczyk.sp6torun@wp.pl

Katecheci

mgr Mirosława Sztuczka m.sztuczka.sp6torun@wp.pl
mgr Małgorzata Kałdowska m.kaldowska.sp6torun@wp.pl
Skip to content