Odpłatność za przedszkole

Dane do przelewu

ADRESAT Szkoła Podstawowa Nr 6 w Toruniu
ul. Łąkowa 13, 87-100 Toruń
NUMER KONTA 06 1160 2202 0000 0000 6171 9371
TYTUŁ PRZELEWU Nazwisko i Imię dziecka oraz Oddział – np.
Kowalski Jan – Biedronki

Płatności za przedszkole należy dokonywać do 10-tego dnia miesiąca.

Wpłacać należy kwotę podaną na pasku.

Uchwała nr 950/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18.10.2018 r.

Odpłatność za przedszkole od 1.09.2023r.

Skip to content