Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

LOGOPEDA
mgr Elżbieta Chełczyńska
(56) 623-12-14 wew. 35
PEDAGOG/PEDAGOG SPECJALNY
mgr Małgorzata Kusińska
(56) 623-12-14 wew. 34
530-741-240
TERAPEUTA
mgr Beata Szczepankiewicz
(56) 623-12-14 wew. 23
530-741-245
PSYCHOLOG
mgr Monika Konieczna
(56) 623-12-14 wew. 27

We wszystkich niepowodzeniach szkolnych i innych trudnych sytuacjach życiowych pomagają uczniom pedagodzy szkolni: pani mgr Małgorzata Kusińska i pani mgr Beata Szczepankiewicz. Jednym z ważnych elementów ich działalności jest prowadzenie programów profilaktycznych mających zapobiec niewłaściwym zachowaniom uczniowskim, np. „Jak żyć z ludźmi”, „Spójrz inaczej”, „Siedem kroków”, „Terapia wyrównywania emocji”, itd. W szkole jest także realizowany własny program profilaktyki. Pedagodzy ściśle współpracują z wychowawcami klas, a także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy rozpoznawaniu indywidualnych problemów uczniów oraz w trakcie udzielania pomocy. Szczególną opieką i troską otaczani są uczniowie z rodzin zaniedbanych i dysfunkcyjnych. Udziela się im wsparcia moralnego i materialnego. Panie Pedagog współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Polską Akcją Humanitarną i Polskim Czerwonym Krzyżem oraz z prywatnymi sponsorami, którzy chcą pomóc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W szkole działa również Świetlica Środowiskowa PKPS. Jej podopieczni odrabiają lekcje pod okiem nauczycieli, wykonują prace plastyczne, uczestniczą w zajęciach muzycznych, grają w gry edukacyjne i sportowe, spożywają wspólnie przygotowany posiłek. Zajęcia te mają pomóc uczniom podnieść samoocenę, nauczyć zasad porozumiewania i rozwiązywania problemów.

 

LOGOPEDA SZKOLNY

Gabinet logopedyczny znajduje się na II piętrze szkoły, a zajęcia w nim prowadzi mgr Elżbieta Chełczyńska. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie klas I – VIII oraz przedszkolaki.

Nie czekaj, ale zapobiegaj!

Nie jest prawdą, że sześcio, siedmioletnie dziecko z nieprawidłowego mówienia wyrośnie. Najlepszy i jedyny okres wykształcania mowy to pierwsze trzy lata. Mowa dziecka sześcioletniego powinna być już ukształtowana.

Dziecko mówi niepoprawnie jeśli:

 • opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu,
 • zamienia głoski,
 • zmienia znaczenie wyrazu,
 • mowa dziecka jest niewyraźna,
 • występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych np. zbyt krótkie wędzidełko, za duży język, wady zgryzu, rozczep podniebienia, warg.

TO PRAWDA, że wada wymowy nie minie w miarę dorastania
TO PRAWDA, że pięcioletnie dziecko powinno poprawnie wymawiać wszystkie głoski
TO PRAWDA, że skrócone wędzidełko, nie ćwiczone może utrudniać prawidłową wymowę
TO PRAWDA, że długotrwałe korzystanie przez dziecko z nawet dobrze dobranego smoczka lub picie z butelki czy ssanie palca wpływa na powstawanie wad zgryzu i wymowy

TO PRAWDA, ŻE WIĘKSZOŚĆ ZABURZEŃ MOWY MOŻNA ZLIKWIDOWAĆ, BĄDŹ ZŁAGODZIĆ POPRZEZ TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ !

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W TORUNIU zaprasza do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE CAŁEGO  MIASTA TORUNIA

Punkty konsultacyjne – umiejscowienie i terminy:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6)
  środy w g.13.00 – 18.00, czwartki w g.8.00-10.00
 • Biblioteka Pedagogiczna (ul.Dąbrowskiego 4)
  czwartki w g.16.00 – 18.00
 • oraz inne placówki oświatowe Torunia w zmieniających się miejscach (aktualna informacja na www.ppp.torun.pl w dziale OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI)
  poniedziałki i wtorki w g.16.00-18.00

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego m.in. wtedy, gdy niepokój budzi dziecko w zakresie edukacji lub zachowania, gdy nie wiadomo jak dziecku pomóc, jak z nim postępować lub też jaką pomoc (i jak) można uzyskać w naszej poradni.

Spotkanie ze specjalistą dostępne jest dla każdego rodzica i nauczyciela – nieodpłatnie, bez skierowania, bez rejonizacji, bez wcześniejszego umawiania.

Konsultacje prowadzimy w dniach zajęć edukacyjnych w szkołach – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. W celu upewnienia się, że punkt działa w wybranym przez Państwa terminie – zachęcamy do odwiedzenia www.ppp.torun.pl zakładka OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI (tam zamieszczamy informacje o ewentualnych zmianach organizacyjnych).

 

Joanna Duszyńska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu

 

Porady psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli

Skip to content