W kwietniu odbyliśmy wiele zajęć z wykorzystaniem narzędzi i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie klas szóstych na zajęciach techniki konstruowali roboty. Na prostych zestawach łączyli silniki i czujniki z modułowymi ruchomymi klockami.

W minionym miesiącu dzięki narzędziom zakupionym do szkolnej pracowni Laboratorium Przyszłości uczniowie mieli okazję poznać technikę haftu matematycznego. Graficzne obrazy dzieci wykonywały nićmi na grubszym papierze, kartonie lub innym twardym podłożu. Haft polega na przewlekaniu nitki przez wcześniej przygotowane w papierze dziurki według ustalonego wzoru.

Sprzęt i narzędzia zakupione do szkolnego Laboratorium Przyszłości wykorzystane zostały również na lekcjach chemii. Uczniowie klas ósmych samodzielnie przeprowadzali doświadczenia wykazując odmienną budowę i właściwości alkoholi mono i polihydroksylowych.

Programowanie z Arduino
Na lekcjach informatyki uczniowie z klas 6, 7 i 8 zmagali się z zadaniem budowy obwodu z diodami – Sygnalizacja świetlna. Najpierw sprawdzali poprawność swoich połączeń wirtualnie, a następnie budowali prawdziwe obwody. Prawidłowo wykonane zadanie sprawiło wiele radości.
Ekran LCD i Arduino
Uczniowie klas 6 i 8 na zajęciach z informatyki  budowali obwód z mikrokontrolerem Arduino i ekranem LCD. Najpierw programowali wysyłanie napisu ze swoim imieniem, a potem z nazwą naszej szkoły. Zadanie zakończyło się sukcesem.
Drukarka 3D
Uczniowie klas 8 na zajęciach informatyki tworzyli własne projekty w programie Tinkercad. Szacowali czas potrzebny na wydrukowanie. Następnie drukowali w drukarce 3D.

#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci

Skip to content