Pod koniec marca uczniowie klas ósmych analizowali lekturę autorstwa Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Książka przedstawia życie codzienne w okupowanej Warszawie, opowiada o akcjach Małego Sabotażu, dzielnie prowadzonych przez młodych bohaterów Szarych Szeregów. Przedstawia tragiczne losy pokolenia Kolumbów, wśród których szczególnie należy pamiętać postaci Alka, Zośki i Rudego.

     W ramach projektu mającego unaocznić uczniom klimat okupacyjnej stolicy powstały MURY- fragmenty budynków warszawskich zapisanych niedolą Polaków w czasie wojny, ale także ich walecznością i odwagą: ogłoszenia o zaginięciu, hasła antyhitlerowskie, znaki Polski Walczącej, żółwie nakłaniające do spowalniania pracy dla Niemców, napisy zniechęcające do chodzenia do kin, itd. Ósmoklasiści zaangażowali się z wielkim zapałem w wykonanie zadania.

Skip to content