Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będzie można odbierać w piątek 8.07 i poniedziałek 11.07, w godzinach 8-14.

Jeśli zamiast dziecka zaświadczenie będzie odbierał:
– rodzic/opiekun prawny niezbędny będzie do okazania dowód osobisty,
– inna osoba, wówczas musi posiadać upoważnienie zawierające imię, nazwisko i numer dowodu osobistego oraz dowód osobisty do okazania.

Skip to content