Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.
Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.
Dnia 21 września odbyły się wybory.
Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów.

Największą liczbę głosów uzyskała Natalia Wawrzyniak i to ona została
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Jej zastępcą została Martyna Mańkowska.

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli ponadto przewodniczący klas.

 

Skip to content