Ważne informacje dla rodziców

List do rodziców – Przeciw dopalaczom

Wewnętrzne procedury

Film – „Jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika UONET+”

Duplikat świadectwa

List do rodziców – choroby zakaźne

Film – „Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+”

Opieka stomatologiczna

Film – Toruńskie szkoły zawodowe

Punkty konsultacyjne PPP w Toruniu

Wniosek o zwolnienie z WF

Skip to content