Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami i pozwalajacą na uniknięcie ciężkiego przebiegu choroby. Szczepiąc się, przyczyniamy się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia. Powrót do normalności oznacza, powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych. Duża liczba zaszczepionej społeczności szkolnej to najprostsza i najlepsza droga do uniknięcia powrotu do zdalnego lub hybrydowego nauczania. 

Proszę o zapoznanie się z załącznikiem:

Akcja „Szczepimy się”

Skip to content