12 października 2018 r. o godz.8.30 odbyła się uroczystość ślubowania przedszkolaków i pasowania na ucznia klasy pierwszej. Sala gimnastyczna zgromadziła grupy przedszkolne i pierwszoklasistów z rodzicami oraz wszystkich pracowników szkoły. Na początku wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Miłym zaskoczeniem była biegła znajomość dwóch zwrotek hymnu przez najmłodsze dzieci. Następnie miało miejsce ślubowanie przedszkolaków – przedstawiciele grup wygłosili słowa przysięgi. Podobnie zaprezentowali się uczniowie klas pierwszych, deklarując dumnie, że będą przysparzać rodzicom, nauczycielom i szkole samych sukcesów. Panie dyrektor w symbolicznym akcie pasowania na ucznia, nadały im statut ucznia SP6. Przewodnicząca Rady Rodziców również odczytała słowa przysięgi i wygłosiła krótkie przemówienie w imieniu rodziców.

Część artystyczna nawiązywała do 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W strojach małych artystów dominowały akcenty patriotyczne. Motywem przewodnim spektaklu była podróż po Polsce. Piękne stroje i piosenki przybliżyły widzom najważniejsze rejony i zabytki naszego kraju. Podsumowaniem uroczystości było wręczenie prezentów najmłodszym uczestnikom.

Na koniec wystąpiła pani dyrektor Anna Karaś, życząc uczniom nie tylko wyników w nauce i rozwijania pasji, ale tez pozaszkolnych relacji koleżeńskich. Rodziców zachęciła do ścisłej współpracy z Radą Rodziców, wspierania dzieci i nauczycieli w procesie edukacyjnym. Nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej złożyła serdeczne życzenia sukcesów w pracy i szczęścia w życiu osobistym.

Miłym suplementem dla nauczycieli po uroczystości ślubowania był kabaret przygotowany przez nowy Samorząd Szkolny pod kierunkiem pani Małgorzaty Nienartowicz – nowego Opiekuna Samorządu Szkolnego. Występ ukazał wielkie możliwości aktorskie i ogromne pokłady humoru naszych uczniów. Czekamy na więcej…

Skip to content