Międzyszkolny Konkurs  Plastyczny  – IX edycja

„Piernikolandia – Mikołaj Kopernik nie tylko astronom”

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Organizatorzy:

 • Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu, ul. Łąkowa 13:

mgr Joanna Bielicka

mgr Iwona Sidorko

Cele konkursu:

 • upamiętnienie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika,
 • ukazanie osoby wielkiego polskiego astronoma widzianej oczyma dziecka,
 • podkreślenie roli oraz wkładu w rozwój różnych dziedzin nauki wielkiego astronoma z Torunia,
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dziecka,
 • umożliwienie prezentacji różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,
 • podkreślanie znaczącej roli szkoły w rozwoju osobowości dziecka.

Miejsce:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu Łąkowa 13 – miejsce nadsyłania prac

Numer telefonu: 566231214

O miejscu wręczania nagród poinformujemy osobnym pismem.

Terminy:

 • Ogłoszenie konkursu: 30 marzec 2023 r.
 • Termin składania prac: do 15 maja 2023 r.
 • Prace plastyczne należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 6

87-100 Toruń

ul. Łąkowa 13

 • Wręczanie nagród: czerwiec 2023 r.
 • O wynikach organizator poinformuje szkołę osobnym pismem.

Uczestnicy:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1- 8 toruńskich szkół.

Zasady Konkursu:

Prace oceniane będą w trzech  kategoriach:

 • Kategoria I – uczniowie klas 1-3 SP.
 • Kategoria II- uczniowie klas 4-8 SP.

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę wykonaną samodzielnie (praca indywidualna). Szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac.

Nadesłane prace powinny zawierać (na odwrocie) następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • wiek i klasa,
 • nazwa szkoły, adres, nr telefonu, nazwisko opiekuna.

Prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.

UWAGA: prace zrolowane lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Technika:

 • Technika dowolna.

Format:

 • Płaski A3, prace przestrzenne (mile widziane).

Jury oceniać będzie:

 • pomysłowość i wyobraźnię twórcy/twórczyni,
 • oryginalność i atrakcyjność wizualną,
 • estetykę wykonania,
 • właściwy dobór środków plastycznych,
 • stopień trudności wykonania pracy.

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie podziękowania,
 • Lista nagrodzonych uczestników zamieszczona zostanie na stronie internetowej SP 6 oraz wysłana drogą mailową do zainteresowanych,
 • Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 

Uwagi końcowe:

 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora,
 • Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora będzie się odbywać wyłącznie w celach związanych z konkursem,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie (zawartych na odwrocie prac).                                                                                           

Organizatorzy:                                                                                              

mgr Joanna Bielicka

mgr Iwona Sidorko

Skip to content