laboratoria przyszlosci

Nasz szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych, technicznych i przyrodniczych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności matematycznych, inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pierwszą transzę (60% otrzymanego wsparcia) przeznaczono na zakup sprzętu elektronicznego i multimedialnego, technicznego oraz robotyki. W ramach programu zakupiono:

 • Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
 • Kamerę przenośną cyfrową z akcesoriami
 • Aparat fotograficzny z akcesoriami
 • Gogle Wirtualnej Rzeczywistości
 • Teleskop z akcesoriami
 • Wizualizator 3D
 • Zestaw nagłośnieniowy
 • Drukarkę 3D wraz z akcesoriami i filamentem
 • Oświetlenie do realizacji nagrań
 • Peny 3D z akcesoriami
 • Skaner kompatybilny z drukarką 3D
 • oraz stację  lutowniczą do zajęć technicznych i klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami.

Powyższy sprzęt zostanie wykorzystany między innymi na lekcjach techniki, biologii, geografii, informatyki, fizyki, chemii oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Drukarka 3D wraz z laptopem pozwoli na wydruk m. in. własnych, stworzonych przez uczniów projektów, pomocy dydaktycznych i nagród – z gotowych projektów, jak i stworzonych podczas zajęć, elementów makiet i modeli, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji.

Gogle Wirtualnej Rzeczywistości zostaną wykorzystane  do realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotów m.in. w pracowni matematycznej, chemicznej, fizycznej, przyrodniczej, biologicznej, geograficznej, językowej i historycznej. Dzięki mikrokontrolerowi Arduino uczniowie będą mieli możliwość nauki programowania oraz poszerzą swoją  wiedzę z zakresu elektroniki i nowoczesnej technologii.

Aparat fotograficzny z akcesoriami umożliwi naukę fotografowania i filmowania oraz pozwoli stworzyć niezapomniane materiały z życia szkoły i uczniów.

Efekty pracy wykonanej przy pomocy zakupionego sprzętu można będzie oglądać na stronie internetowej szkoły.

 

#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci

Skip to content