W dniu 21 marca klasa 8b uczestniczyła w zajęciach w Centrum symulacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Toruniu. Uczniowie ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora (AED), brali udział w grze – symulacja wypadku drogowego oraz w konkursie z zakresu pierwszej pomocy – pomoc osobie nieprzytomnej. Zapoznali się również z wyposażeniem poszczególnych sal.

Skip to content