Dokumenty szkolne

Statut

Regulamin ZFŚS

załącznik 1 do regulaminu ZFŚS

załącznik 2 do regulaminu ZFŚS

załącznik 3 do regulaminu ZFŚS

załącznik 4 do regulaminu ZFŚS

Regulamin placu zabaw

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2033

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem

Duplikat świadectwa

Wniosek o zwolnienie z WF

Obcokrajowcy – nauczanie języka polskiego

Rezygnacja z zajęć – religia, etyka

Rezygnacja z zajęć – WDŻ

Wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o urlop okolicznościowy

Regulamin pracy

Zasady zdalnego nauczania

Wniosek do świetlicy 26.04. do 30.04.2021

Skip to content