W dniu 16 listopada 2018 r w szkole przeprowadzono debatę uczniowską na temat: „Tolerancja i szacunek to najlepszy jest kierunek. Prawda czy fałsz?” z udziałem przedstawicieli klas IV-VIII. Uczniowie biorący udział w debacie poznali Metodę Sześciu Kapeluszy Myślowych. Uczniowie w grupach opracowywali zagadnienia związane z tematem spotkania. Biały kapelusz to neutralne fakty, czerwony – emocje i uczucia, czarny – zagrożenia, żółty kapelusz to optymistyczny ogląd sytuacji a zielony reprezentował twórcze i innowacyjne podejście. Niebieski kapelusz to głos, który pilnował innych kapeluszy, przestrzegał zasad konstruktywnej dyskusji. Dyskusja nie tylko wzbogaciła wiedzę uczniów, pokazała różne poglądy i podejścia do problemu tolerancji, ale przede wszystkim utwierdziła uczestników w przekonaniu, że okazywanie innym tolerancji i szacunku przynosi korzyści na teraz i w przyszłości.

Skip to content