Dnia 28 kwietnia 2023 roku o godz.10.45 w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna.

Uroczysty strój podkreślał rangę tej okazji.

Na początku  wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Wszyscy wykazali się doskonałą znajomością tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego głos zabrała Pani Dyrektor, która przywitała obecnych i  podziękowała zebranym za uszanowanie tego święta. W krótkiej pogadance przypomniała wagę świąt narodowych  i pojęcie patriotyzmu.

W części artystycznej narrator uroczystości rzeczowo i ciekawie  przedstawił historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jej autorów i główne założenia. Całość dopełniły recytacje wierszy okolicznościowych i pieśni zaprezentowane przez chór szkolny.

Wysłuchaliśmy „ Poloneza Trzeciego Maja” i „Mazurka Trzeciego Maja”.

Scenariusz akademii był tak napisany, by każdy uczeń zrozumiał sens i historię tego święta. Dzieci z Ukrainy też wyniosły wiedzę, która wzbogaci ich zrozumienie polskości.

Integracja klas 1-8 wypadła pozytywnie.

Skip to content