Dnia 9 listopada 2018 roku w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia dla klas 4 – 8 z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyjątkowy charakter tego dnia podkreślił nie tylko galowy strój wszystkich uczestników i patriotyczna dekoracja, ale też fakt, że o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ,,Rekord dla Niepodległej”, polegającej na wspólnym odśpiewaniu o symbolicznej godzinie czterech zwrotek ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

Po hymnie i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego odbyła się część artystyczna. Motywem przewodnim uroczystości była Ojczyzna i jej droga do wolności. Podróż po kartach historii zaczęto od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. Narracja historyczna widowiska była przeplatana doskonałymi recytacjami laureatów Konkursu Recytacji Poezji Patriotycznej – ,,W hołdzie Rzeczypospolitej”. Uczniowie klasy 8a w interesujący sposób zaprezentowali ,,Redutę Ordona” A. Mickiewicza.

Oprawa muzyczna w postaci pieśni patriotycznych wykonywanych przez całe klasy zrobiła duże wrażenie. Zabrzmiały znane i lubiane pieśni -,,Warszawianka”, ,,Rota”, ,, My pierwsza brygada”, ,,Piechota”. Pieśń chóru ,,Tam na błoniu” również wzbogaciła artystycznie akademię. Uwieńczeniem przestawienia było dotarcie do radosnej stacji ,,Wolność”
11 listopada 1918 roku. ,,Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” W. Szymborskiej skłoniła do refleksji.

Akademia spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez uczniów. Wszystkie klasy aktywnie uczestniczyły w jej tworzeniu , dokładając swoją cegiełkę w obchody 100 – lecia Niepodległej.
,,Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć ”…

 

Skip to content