Ważne informacje dla rodziców

List do rodziców – Przeciw dopalaczom

Film – „Jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika UONET+” 

List do rodziców – choroby zakaźne

Film – „Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+”

Opieka stomatologiczna

Film – Toruńskie szkoły zawodowe

Punkty konsultacyjne PPP w Toruniu