Samorząd Szkolny

Wybory do Samorządu Szkolnego 2018/2019

 

Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.
Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Dnia 21 września odbyły się wybory. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów.

Największą liczbę głosów uzyskała Natalia Wawrzyniak i to ona została Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019. Jej zastępcą została Martyna Mańkowska.

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli ponadto przewodniczący klas:
Maria Jargieło (reprezentant klas 1-3)
4a – Alicja Karaczun
4b – Andrzej Kawałowski
4c – Weronika Mach
4d – Filip Gorzycki
5a – Hanna Mazurowska
5b – Maja Monczkowska
5c – Zofia Piróg
5d – Michał Mika
5e – Tymon Kamiński
6a – Michał Marzec
6 b –Filip Politowski
7a – Jan Szwedowski
7b – Adam Filipski
8a – Wiktoria Matuszak
8 b – Jędrzej Staszak, Patryk Piankowski

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym są p. Małgorzata Nienartowicz i p. Justyna Bacińska

Dyskoteki: wrzesień, listopad, luty, kwiecień, maj