Rada Rodziców

RACHUNEK BIEŻĄCY, NA KTÓRY RODZICE MOGĄ DOKONYWAĆ WPŁAT:
Bank Pocztowy S.A. Oddział w Toruniu
76 1320 0006 2575 0294 2000 0001

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW p. Dorota Kulasińska
SKARBNIK p. Mariusz Ślebioda
SEKRETARZ p. Renata Kozicka
KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW p. Agnieszka Różycka
p. Piotr Majewski
KSIĘGOWA RADY RODZICÓW p. Agnieszka Kotyła

Regulamin Rady Rodziców

Składki na RR

Aneks nr 1 do Regulaminu

Tryb wyborów Rady Rodziców

Wniosek o dofinansowanie