Kalendarz uroczystości

UROCZYSTOŚĆ FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN
Międzynarodowy Dzień Kropki Przedsięwzięcie edukacyjne A. Słomska 09.2019
Europejski Dzień Języków Obcych Akcja edukacyjna A. Słomska
A. Gerynowicz
09.2019
Dzień jesieni – „Żegnamy lato – witamy jesień”
Przedsięwzięcie edukacyjne

M. Rutkowska
K. Dębska

09.2019
Październik Miesiącem Wolnym od Uzależnień Rajd B. Szczepankiewicz,
M. Kusińska
05.10.2019
Święto Drzewa Happening ekologiczny – wszystkie klasy B. Lewandowska
M. Łukaszewska
10.10.2019
Ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na przedszkolaka:
„Kto ty jesteś?”
Akademia A. Ślebioda
J. Król
E. Szewczul
Wychowawcy przedszkola
14.10.2019
Obchody Święta Niepodległości „Nasza Niepodległa” Akademia A. Szubska 11.2019
Patriotyczne śpiewanie „Płynie Wisła, płynie” Przegląd piosenek patriotycznych. Quiz
Klasy I-III i oddziały przedszkolne
J. Cackowska,
M. Banach,
Wychowawcy klas I-III i przedszkola
11.2019
Święto Jabłka Przedsięwzięcie edukacyjne
klasy I-III i oddziały przedszkolne
Wychowawcy świetlicy 11.2019
Święto Pluszowego Misia Przedsięwzięcie edukacyjne
klasy I-III i oddziały przedszkolne
Nauczyciel bibliotekarz, Wychowawcy klas I-III i oddziałów przedszkolnych 26.11.2019
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Akcje charytatywne, kiermasze, zbiórki, licytacje J. Bielicka, M. Kałdowska, M. Sztuczka, Koło wolontariatu 12.2019
Mikołajki Przedsięwzięcie edukacyjne Wychowawcy przedszkola 06.12.2019
Pieczenie pierników
Przedsięwzięcie edukacyjne
oddziały przedszkolne
Wychowawcy przedszkola
K. Kordowska
12.2019
Rodzinne kolędowanie „Pokój ludziom… Szkolna uroczystość B. Szczepankiewicz,
A. Bubienko,
A. Jeżewska,
M. Kusińska
12.2019
Jasełka Przedsięwzięcie edukacyjne
oddziały przedszkolne
Wychowawcy przedszkola 12.2019/01.2020
„Bezpieczny Internet” Kampania szkolna A. Bubienko
M. Kusińska
J. Bielicka
06-10.01.2020
„Uczeń świeci przykładem” Akcja edukacyjna M. Kusińska,
B. Szczepankiewicz,
A. Jeżewska
10-14.02.2020
Pierwszy dzień wiosny Happening Wychowawcy przedszkola 03.2020
Dzień Ziemi Akcja edukacyjna Wychowawcy przedszkola 24.04.2020
Vivat Konstytucja” Obchody Konstytucji 3 Maja Akademia

J. Bacińska
I. Dąbrowska

30.04.2020
Karta rowerowa Egzamin testowy J. Bielicka 05.2020/06.2020
Co najmłodsi wiedzą o bezpieczeństwie Akcja edukacyjna M. Kusińska,
B. Szczepankiewicz,
A. Jeżewska
06.2020
Dzień Sportu Turnieje, zawody, gry zespołowe E. Wiwatowska,
R. Wiwatowski,
J. Żakowiecki,
A. Grzegorczyk
06.2020
Zakończenie roku szkolnego Akademia Wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych 26.06.2020