Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

I półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII
Zebrania
04.09.2019 r. – godz. 15:00

Zebrania
04.09.2019 r. – godz. 16:00

Zebrania
04.09.2019 r. – godz. 17:00
Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
23.10.2019 r. – godz. 15:00-17:00 
Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
23.10.2019 r. – godz. 16:00-18:00 
Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
23.10.2019 r. – godz. 16:00-18:00 
  Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
20.11.2019 r. – godz. 16:00-18:00 
Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
20.11.2019 r. – godz. 16:00-18:00 
Zebrania
11.12.2019 r. – godz. 15:00
Zebrania
11.12.2019 r. – godz. 16:00
Zebrania
11.12.2019 r. – godz. 17:00

Zebrania
22.01.2020 r. – godz. 15:00

Zebrania
22.01.2020 r. – godz. 16:00
Zebrania
22.01.2020 r. – godz. 17:00

II półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
18.03.2020 r. – godz. 15:00-17:00

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
18.03.2020 r. – godz. 16:00-18:00

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
18.03.2020 r. – godz. 16:00-18:00

16.00 – sala 120 – spotkanie dyrektora z rodzicami dotyczące egzaminu 8-klasisty

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
29.04.2020 r. – godz. 15:00-17:00 

Informacja o gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole

   
 

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
20.05.2020 r. – godz. 16:00-18:00 

Informacja o ocenach przewidywanych

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
20.05.2020 r. – godz. 16:00-18:00

Informacja o ocenach przewidywanych

Zebrania
18.06.2020 r. – godz. 15:00
Zebrania
18.06.2020 r. – godz. 16:00
Zebrania
18.06.2020 r. – godz. 17:00