Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

I półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII
Zebrania
05.09.2018 r. – godz. 15:00

Zebrania
05.09.2018 r. – godz. 1:00

Zebrania
05.09.2018 r. – godz. 17:00
Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
25.10.2018 r. – godz. 15:00-18:00 
Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
24.10.2018 r. – godz. 16:00-18:00 
Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
24.10.2018 r. – godz. 16:00-18:00 
  Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
12.12.2018 r. – godz. 16:00-18:00 
Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
12.12.2018 r. – godz. 16:00-18:00 
Zebrania
29.01.2019 r. – godz. 15:00
Zebrania
30.01.2019 r. – godz. 16:00
Zebrania
30.01.2019 r. – godz. 16:00

II półrocze

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASY I – III KLASY IV – VIII

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
14.03.2019 r. – godz. 15:00-17:00

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
13.03.2019 r. – godz. 16:00-18:00

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
13.03.2019 r. – godz. 16:00-19:00

16.00 – sala 120 – spotkanie dyrektora z rodzicami dotyczące egzaminu 8-klasisty

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
24.04.2019 r. – godz. 15:00-17:00 

Informacja o gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole

   
 

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
22.05.2019 r. – godz. 16:00-18:00 

Informacja o ocenach przewidywanych

Konsultacje
(poprzedzone krótkim zebraniem
z rodzicami)
22.05.2019 r. – godz. 16:00-18:00

Informacja o ocenach przewidywanych

Zebrania
12.06.2019 r. – godz. 15:00
Zebrania
12.06.2019 r. – godz. 16:00
Zebrania
12.06.2019 r. – godz. 17:00