Dokumenty szkolne

Statut

Regulamin ZFŚS

załącznik 1 do regulaminu ZFŚS

załącznik 3 do regulaminu ZFŚS

załącznik 2 do regulaminu ZFŚS

załącznik 4 do regulaminu ZFŚS

Regulamin placu zabaw

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2033

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem