logoszkoly
baner
logoszkoly

Informacje o szkole


Historia
Charakterystyka SP6
Galeria zdję
Rejestr umów cywilno-prawnych

Pracownicy Szkoły

Dyrekcja
Nauczyciele
Świetlica
Biblioteka
Pomoc psych.-ped.
Administracja

Rada Rodziców

Uczniowie

Oddziały przedszkolne
Klasy I-III
Klasy IV-VIII
Samorząd Szkolny

Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Łąkowa 13 w Toruniu

Wykaz podręczników, które obowiązują w oddziałach przedszkolnych
w Szkole Podstawowej Nr 6 w Toruniu w roku szkolnym 2018/2019

Kliknij po spis podręczników

Z życia szkoły

Aktualności
Nasze sukcesy

Informacje dla rodziców i uczniów

e-dziennik
Spotkania z rodzicami
Zajęcia pozalekcyjne
Odpłatność za przedszkole
Pomoc materialna
Stołówka

Organizacja roku szkolnego

Statut
Terminarz
Kalendarz uroczystości

Toruńskie szkoły zawodowe

Materiały do pobrania

Podręczniki przedszkole
Podręczniki do religii
Ubezpieczenie dzieci