logoszkoly
baner
logoszkoly

Informacje o szkole


Historia
Charakterystyka SP6
Galeria zdjęć
Rejestr umów cywilno-prawnych

Pracownicy Szkoły

Dyrekcja
Nauczyciele
Świetlica
Biblioteka
Pomoc psych.-ped.
Administracja

Rada Rodziców

Uczniowie

Oddziały przedszkolne
Klasy I-III
Klasy IV-VIII
Samorząd Szkolny


plakat

     Atmosfera panująca w naszej szkole jest pełna ciepła i życzliwości. Sprawiają to nie tylko historyczne mury, ale również osoby, które tu pracują.

 

Oferujemy naszym uczniom:

  • oddziały przedszkolne dla dzieci 4-6 letnich

  • korzystanie ze świetlicy czynnej w godzinach pracy rodziców

  • tanie i smaczne obiady w naszej stołówce szkolnej

  • doskonale wyposażoną bibliotekę

  • opiekę medyczną i stomatologiczną

  • zajęcia korygujące wady postawy

  • zajęcia na basenie

  • pomoc logopedów, pedagogów i terapeuty

  • korzystanie z popołudniowej świetlicy środowiskowej

  • od klasy czwartej uczęszczanie do klasy sportowej - judo

 

Zapraszamy

 

Z życia szkoły

Aktualności
Nasze sukcesy

Informacje dla rodziców i uczniów

e-dziennik
Spotkania z rodzicami
Zajęcia pozalekcyjne
Odpłatność za przedszkole
Pomoc materialna
Stołówka

Organizacja roku szkolnego

Statut
Terminarz
Kalendarz uroczystości

Toruńskie szkoły zawodowe

Materiały do pobrania

Podręczniki przedszkole
Podręczniki do religii
Ubezpieczenie dzieci