Z powodu pandemii w tym roku Dzień Drzewa dzieci młodsze  obchodziły  indywidualnie w klasach realizując zadania z podanej prezentacji.

Prezentacja