Drodzy Uczniowie klas VIII, zbliżają się egzaminy ósmoklasisty, w związku z tym od 25 maja – poniedziałek Nauczyciele języka polskiego, angielskiego i matematyki organizują dla Was konsultacje w szkole. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności, przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa i po wcześniejszym zgłoszeniu Nauczycielowi chęci wzięcia udziału w konsultacjach, będziecie mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, rozmowy z nauczycielem czy poprawy oceny.