Informujemy, że w najbliższym czasie, dla dzieci rodziców, którzy chcą powrócić do pracy od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednak decyzja o posłaniu dziecka do szkoły musi zostać podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyka, zagrożenia oraz obowiązków ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach szkoły.

Zanim podejmiecie Państwo decyzję, proszę o zapoznanie się z: