Informujemy, że w najbliższym czasie, tj. 25 maja 2020 r. planujemy otwarcie oddziałów przedszkolnych w godzinach 7.00 – 17.00. Jednak decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyka, zagrożenia oraz obowiązków ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach przedszkola. Dokumenty z którymi należy się zapoznać: