Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu i Uczniowski Klub Sportowy Kodokan zapraszają uczniów do IV klasy sportowej o profilu judo – jedynej takiej klasy w Toruniu.

Zajęcia sportowe w oddziale sportowym będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin tygodniowo, w tym: 6 godzin szkolenia sportowego judo, 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego.

Więcej szczegółów poniżej.